Attester – egenbetaling

Kørekort    kr. 500,-  eller kr 625,-

Vi tager kun imod Dankort eller kontanter ( Vi tager ikke Mastercard eller mobilpay)

Medbring  brillestyrke/briller eller kontaktlinser.
Du skal udfylde forsiden af attesten inden du kommer ind til lægen. Attesten står i en beholder på bordet i venteværelset

Sygeerklæring og mulighedserklæring skal som hovedregel betales af patienten, som selv sørger for at få pengene refunderet af sin arbejdsgiver.
Hvis man af sin arbejdsgiver har fået et EAN-nr.  samt navn og adr. på
arbejdspladsen. (EAN-nr. skal medbringes PÅ PAPIR) kan vi sende
regningen elektronisk til arbejdsgiveren.

Priserne på disse varierer fra kr. 300,- til kr. 750,-

Disse attester skal betales af patienten selv:

Speedway-attest

Ansøgning om invalideskilt

Afbestilling af rejse

A-kasse – arbejdsophør/afvisning

Adoptionsansøgning

Fritagelse fra idræt, gymnasiet

Fritagelse for brug af sikkerhedssele

Attest i forbindelse med au-pair i udlandet

Samt andre attester, som ikke er dækket af sygesikringen

Ovenstående attester skal også betales af patienten. Hvis attesten
skal betales af andre, må man selv sørge for at få pengene refunderet
efterfølgende.

Du kan betale med dankort, men ikke med andre kreditkort.