Influenzavaccination

Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar specialtilbud kr. 300

Gratis influenzavaccination:
Influenzavaccination
Den 1. oktober  markerer begyndelsen af influenzasæson og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper,  har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 30) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.
 • Børn 2-6 år
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden iflg. lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Børn 2-6 år, der tidligere er influenzavaccineret, skal kun have en dosis – næsespray – mens børn der ikke tidligere er influenzavaccineret, skal have 2 doser – næsespray med minimum 4 ugers interval.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober – 14. januar,  for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar.

Der er også tilbud om INFLUENZAVACCINE TIL BØRN mellem 2-6 år